070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Familjebehandling

Par- och indivuella samtal

Mångårig erfarenhet finns av att arbeta med motivation och behandling av enskilda, familjer och par.

Problemområden: Relationskonflikter, Parrådgivning, missbruk, sexualitet, samlevnad,  kris och sorg,

Samtalsbehandlarna har formell komptens och lång erfarenhet av att arbeta med par och enskilda vars tillvaro påverkas av olika former av missbruk. Det kan handla om att vara förälder till en missbrukare, ha en missbrukande partner eller själv drabbats av missbruk. Missbruket är det primära problemområdet, inte missbrukets uttryck. Vi har erfarenhet av att arbeta med allt från missbruk av alkohol och andra preparat till sex-, spel- och relationsmissbruk.

Vårt arbete vilar på KBT och systemteoretisk grund.  Vi har utbildning och lång erfarenhet av att arbeta med motiverande intervju (MI), återfallsprevention (CRA) och krishantering med mera.