070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Handledning familjehem

– en modell för samarbete med uppdragsgivare och familjehem

Familjehemmen har ofta en komplicerad roll där de förväntas vara en vanlig familj och professionella föräldrar.  Familjehemmet skall hantera och samverka med komplicerade familjesystem och ett flertal aktörer som ingår i den placerades nätverk.  Processerna kan vara svåra att förstå sig på där många frågor och känslor står obesvarade.
Genom extern handledning får familjerna möjlighet att reflektera och tala om händelser och känslor  utan att behöva känna sig hindrade eller oroa sig för ett beroendeförhållande.  Familjehemmen  ges stöd att komma fram till det bästa sättet att utöva uppdraget utifrån de värderingar, kunskaper och erfarenheter den enskilda individen besitter.

I handledningsprocessen används metoder som syftar till att:

  • ge familjehemsföräldrarna en möjlighet att ventilera sig.
  • hjälpa familjehemsföräldrarna att förstå sig själva, sina känslor och reaktioner.
  • öka förståelsen kring de placerade barnen och deras familj.
  • öka kunskapen om den ömsesidiga kommunikationen och dess påverkan.

I samverkan  ökas förståelsen mellan familjehemmet och uppdragsgivaren. Det finns många vinster med en ökad förståelse för de system som påverkar uppdragstagare och uppdragsgivare och till sist gynnar det barnet/ ungdomen som är placerat.

Det finns möjligheter att utföra familjehemshandledning i grupp eller enskilt, det är behovet som styr.

IMG_0190