070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

KBT-samtal

KBT står för kognitiva- och beteendeinriktade terapier.

Att bestämma sig för att samtalsterapi, är första steget inför en möjlig förändring.

Fokus i terapin ligger på både samspelet mellan individ och omgivningen och mellan tankar, beteenden och känslor. I Kognitiv beteende treapi arbetar vi i nuet och framtiden.
Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problemen så de inte längre utgör ett hinder i livet. I samtalen arbetar du aktivt tillsammans med din terapeut. Du har möjlighet att få verktyg för att skapa nya sätt att se på dig själv, dina tankar och/eller beteende.
Gemensamt arbetar vi mot ett strukturerat mål – för att finna lösningar på problem som finns här och nu. Hos Muinin behandlas problematik som ångest, depression, beroende, fobier, smärta och  dysfunktionella kognitiva och/eller beteendemässiga funktioner. Det vanligaste är att terapeut och klient träfffas mellan fem och tjugo gånger.

Den första sessionen är ett informations – och bedömningssamtal, det innebär att att vi gemensamt gör en bedömning om Kognitiv beteendeterapi  kan vara funktionellet utifrån de bekymmer som är föremål för behandlingen. Kommer vi fram till att problematiken är alltför komplex och behovet av en längre behandlingtid föreligger finns möjlighet till remiss till legitimerad behandlare.