070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

KBT

KBT står för kognitiva- och beteendeinriktade terapier.

Att bestämma sig för att söka en samtalspartner är första steget för en möjlig förändring.

Fokus i samtalen ligger på både samspelet mellan individ och omgivningen och mellan tankar, beteenden och känslor. I KBT arbetar vi i nuet och framtiden.
Målet är att utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till problemen så de inte längre utgör ett hinder i livet. I samtalen arbetar du aktivt tillsammans med din samtalspartner.
Du har möjlighet att få verktyg för att skapa nya sätt att se på dig själv, dina tankar och/eller beteende.
Gemensamt arbetar vi mot ett strukturerat mål – för att finna lösningar på problem som finns här och nu. Det vanligasteär att terapeut och klient träffas mellan fem och tjugo gånger.

Den första sessionen är ett informations – och bedömningssamtal, det innebär att att vi gemensamt gör en bedömning om Kognitiv beteendeterapi  kan vara funktionellt utifrån de bekymmer som är föremål för förändringsarbetet. Kommer vi fram till att problematiken är alltför komplex och behovet av en längre samtalsperiod föreligger finns möjlighet till övergång till legitimerad behandlare.

cropped-paroma-shutterstock_105017705.jpg