070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

CRA

CRA (Community Reinforcement Approach)

CRA, vilar på kognitiv beteendeterapeutisk grund  och är en av de psykosociala behandlingar som Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar för klienter med narkotikamissbruk.

CRA är en maualbaserad behandlingsmetod för missbruk och beroende och pågår under ca 6-12 mån med ca 20-30 träffar.  Vi träffas en gång/vecka i början för att sedan glesa ut träffarna mot slutet av behandlingen
Vid missbruk och beroende är det viktigt att se helheten varför man under behandlingen arbetar gemensamt med  social situation, missbruk, boende, arbetet, fritid, anhöriga och sociala kontakter.
Vi utför enbart missbruks- och beroende behandling enskilt.