070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

MI (Motiverande samtal)

Motiverande samtal för förändring

MI är en samtalsmetod där målet är att, komma fram till en ökad motivation och förändring. Samtalsmetoden är evidensbaserad  och har visat sig effektivare och samtidigt mer tillfredsställande än traditionell rådgivning.

Samtalsmetoden kan med fördel används inom de flesta livsstilsområden såsom alkohol, droganvändande, tobaksavvänjning men även andra orsaker där det krävs en förändrad livsföring.

”Alla människor har olika grad av förändingsbenägenhet och ibland kan det behövas stöd i arbetet för att få till stånd den förändring som önskas.