070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Kompetens

Kompetens och arbetslivserfarenhet

Muinin Konsultation drivs av Maria Magnuson Romell.

Jag har varit verksam inom socialt arbete sedan 1999 med arbetslivserfarenheter inom socialtjänst och privata verksamheter med erfarenhet av utredning och uppföljning. Inom kommunal verksamhet har min roll varit familjehemsekreterare, socialsekreterare och familjebehandlare och i den privata sektorn verksamhetschef inom konsulentstödd familjehemsvård och läkarmottagning med inriktning psykiatri, utredning och behandling.

Erfarehet:
Utredning och uppföljning barn, ungdom enligt SoL och LVU. Mångårig erfarenhet av BBIC.

Utredning, uppföljning unga vuxna/vuxna, missbruk enligt SoL och LVM

Erfarenhet av arbetsledarfunktion inom den privata sektorn

Behandling missbruk med metodstöd: Systemteori, Motiverande Intervju, CRA (Community Reinforcement Approach), KBT

Erfarenhet av att arbeta med motivation, öppenvård, utredning, uppföljning, handledning. (Handledningsutbildad vid Ersta sköndal högskola)

2001-2010 förtroendeuppdrag inom social välfärd med uppdrag som ordförande i socialnämnd och nämnden för funktionsnedsatta (LSS).

Erfarehet av datorstöd: Procapita, KIA, Isox 2000, Carebuilder.

Kompetensen består av relation mellan reell och formell kompetens. Erfarenhet av socialt arbete under 19 år kombinerat med utbildning i pedagogiskt behandlingsarbete med inriktning barn och ungdomar, Linné universitetet, KBT steg 1, mentalisering samt handledarutbildning med påbyggnad på avancerad nivå inom psykosocialt arbete, Ersta Sköndals högskola. Under 2001-2010 årliga utbildningar i kommunal juridik med fokus på SoL, LVU, LVM och LSS som kompletteras med en utbildning i socialrätt inom den sociala barnavården även den sista på Ersta Sköndals högskola.

BBIC (Barns behov i centrum), MI (Motiverande intervju), CRA (Community Reinforcement Approach) nätverksorienterat arbetssätt samt utbildning i ett flertal bedömningsmetoder bl.a. FREDA bedömningsmetod för våldsutsatta kvinnor och män.

I mitt arbete har jag sedan 2002 regelbunden egen handledning.