070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Råd och stöd

Vi har lång erfarenhet av familjehemsvård och familjehemmets- och uppdragsgivarens villkor och arbetar ur ett systemteoretiskt perspektiv med professionellt stöd.

Det innebär att vi arbetar nära familjehem och uppdragsgivare.
Med regelbundna besök i familjen och en hög tillgänglighet via telefon. Med rätt stöd i familjen gynnar det den placerade när olika problem uppstår.  Vårt arbete vilar på systemteoretisk grund men vi tar också stöd i olika psykologiska teorier och KBT- tekniker och den forskning som finns när det gäller familjehemsvården.

Vår erfarenhet säger oss att det händer inte alltför sällan att det uppkommer missförstånd mellan familjehem och uppdragsgivare beroende svårigheter i kommunikation och komplexiteten i de olika roller och mandat uppdragsgivare och familjehem har att hantera. Vi arbetar då för att öka förståelsen för de olika rollerna och komma fram till ett gott samarbetsklimat.

Syftet med extra insatt råd och stöd är att undvika sammabrott i vården och få en ömsesidig förståelse för det arbete som ska utföras.

Genom professionellt stöd till familjehemmen  minskar vårdsammabrott vilket gynnar de placerade barnen/ ungdomen.