070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Tillstånd

Vi har tillstånd från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att bedriva familjehemsverksamhet samt ge stöd och handledning till familjehem.