070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Uppdragsgivare

Vilka är våra uppdragsgivare?

Våra uppdrag kommer från olika kommuner, privata företag som arbetar inom socialt arbete och privatpersoner.

Våra uppdrag  har över tid varit:

  •  kommunens socialtjänst, utredning och uppföljning av barn och unga/vuxna/missbruk
  • grupphandledning eller enskild handledning för personal inom HVB, familjehem och kontaktpersoner.
  • grundutbildning för jour- och familjehem
  • nätverksmöten
  • verksamhetsutveckling (processledning och kvalitétsutveckling)

Privatpersoner

  • KBT- samtal
  • MI (Motivationssamtal)
  • Återfallprevention / CRA

 

Mer