070-570 31 71 kontakt@muinin.se
Handledning, Utredning och Utbildning

Utbildning

Ett hem att växa i –
Grundutbildning för jour- och familjehem.

Vi är en resurs till kommuner och privata familjehemsorganisationer genom att grundutbilda jour och familjehem.
Socialstyrelsen har arbetat fram utbildningsmaterialt med syfte att erbjuda jour- och familjehem en likvärdig grundutbildning som håller god kvalitet, för att ge de nödvändiga grundkunskaper inför uppdraget.

Utbildningen förväntas ge:

Ett hem

  • allmänna kunskaper om familjehemsvård, barnen och uppdraget.
  • kunskap om ramarna för uppdraget – lagstiftning, ansvar, roller, samarbete, villkor med mera.
  • kunskap om familjehemsplacerade barns rättigheter och behov, samt hur dessa kan mötas.
  • möjlighet att förbereda sig på hur den egna familjen påverkas, bland annat de biologiska barnen.

Utbildningen genomförs under åtta sammankomster om tre timmar vardera eller under tre- fyra helgdagar. Den sammanlagda utbildningstiden är 24 timmar.
Kontakta oss gärna för mer information och offert.